Problemnet

Plattform för matematisk problemlösning

OBS: Denna webbplats upphör inom kort. Materialet är flyttat hit

Jag som står bakom denna nätsida heter Henrik Petersson. Jag arbetar som lektor i matematik på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. 

/henr.jpg

Syftet med detta nätmaterial är att det ska vara en resurs för matematikintresserade ungdomar. Jag arbetar med en spetsutbildning i matematik (gymnasiet), och därigenom får jag kontakt med elever på både grundskolan och gymnasiet som söker utmaningar och en verksamhet som möter just dem. Många elever på grundskolan blir lämnade med en gymnasiebok i handen, som de i värsta fall själva tar sig igenom utan närmare respons från vare sig klasskamrater eller lärare. På gymnasiet vill elever gärna beta av kurser i snabb takt, i brist på annat som känns meningsfullt. Jag förordar fördjupning framför att kvantitativt rusa fram i kurs- och utbildningssystemetsystemet, när det gäller att möta matematikbegåvningar i tonåren. Utifrån detta förhållningssätt har jag skrivit två böcker, Problemlösningens grunder samt Undersökande matematik, som båda syftar till att just bredda och fördjupa. Böckerna använder jag i min egen lärarverksamhet. Jag har även skrivit bokserien Avancera I och II, som är ett läromedel för kurserna 3c och 4, med mycket fokus på problemlösning och undersökande aktiviteter.

Ett dilemma är att även om det finns ett breddningsmaterial att tillgå, så är inte alla lärare bekväma med att förmedla det. Det kan också vara svårt att få tid för det i undervisningen. Men begåvade ungdomar förtjänar även de att någon talar till dem. Det är just den biten som jag vill bidra med här. Materialet här är därför i huvudsak uppbyggt av filmade genomgångar

Genom medel från stiftelsen Solstickan så kommer sidan att byggas upp under den närmaste treårsperioden. Jag har 20 procents nedsättning för detta arbete. Min förhoppning är materialet sedan kommer att leva vidare, och ni någon mån fortsätta att växa.

 

 

 

 


Design By Pixelunion
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)